پیامک

 

   فکر کنید که تی وی مسابقه ای پیامکی برگزار کرده

است. 30 میلیون نفر در این مسابقـه شرکت می کنند

و پیامک می زننـد. ارزش هر پیامک مطابق قرارداد 100

تومان محاسبه می شود.یعنی برای هر پیامک 10-100

تومان عاید برگزارکنندگان می شود. پس در مجموع:

 

2,700,000,000=30,000,000×90

 

دو میلیارد و هفتصـد میلیون تومـان پول از جیـب شریف

ملت به جیب گشاد تی وی واریز می شود.

  فرض کنیم جوایز شرکت در این مسابقه صد جایزه ی

ده میلیـون تومانـی باشد، حساب کنیـد چقدر پول برای

تی وی باقی می ماند.

  

منبع اصلی مطلب : ششم و متوسطه اول
برچسب ها : پیامک
اشتراک گذاری: این صفحه را به اشتراک بگذارید

درسایت : کاسب حبیب خداست، سارق چطور؟!